logologo text

Kortenhagenhuis mei 1973

Concert Kortenhagenhuis mei 1973

Volgepropte auto's brommers en bussen vetrokken richting Amerbos om een concert te geven in het bejaardenhuis Kortenhagen. In het schitterend, maar bloedhete zaaltje waren 150 bejaarden ons publiek. Theo gaf een inleiding en vervolgens ging het koor los. Het galmde dusdanig dat zelfs de bejaarden die dachten niets meer te kunnen horen alles konden volgen.

In de pauze werden uiteraard de platen en de winkel te voorschijn gehaald. Waar gretig gebruik van werd gemaakt. De pauze had kennelijk een minder goed invloed op met name de baritons. Tot vermaak van de toehoorders deinden zij op enthousiaste wijze mee met de muziek. Bij menig bejaarde biggelde de tranen van het lachen over de wang. Een bejaarde had zelfs zo veel lol dat hij spontaan met geld begon te gooien. Dat hebben we naar teruggegeven.

De opbrengst van fl 450,- werd door het bejaardenhuis opgehoogd met fl 200,-

Een leuke avond.