logologo text

Eliashuis 1977

Actie voor Eliashuis

Pater Cor Rooyakkers wilde iets doen aan de opvang van alleenstaanden. Het ging hierbij met name vrouwen met of zonder kinderen die werden geconfronteerd met huiselijk geweld en geen thuis meer hadden. Voor hen wilde hij een opvang creëren waar zij veilig heen konden en de ruimte hadden om rustig na te denken over de ontstane situatie. Hij zocht en vond een voor hen een "huis" in de voormalige Catherina pastorie vanaf dat moment omgedoopt in het Eliashuis.

Het werd zo'n succes dat Pater Rooyakkers dit werk niet meer kon combineren met zijn werk voor de 7 smartenkerk. Vanaf eind 1974 was hij fulltime met deze opvang bezig. Hij werd hierbij geassisteerd door moeder overste zuster Vianni. En al snel bleek dat bleek dat er meer hulp nodig was. Uiteraard kost dit veel geld.

In Geuzenveld en omstreken was begin 70e jaren een interkerkelijke werkgroep opgericht met de naam CAMNO. Deze groep was begaan met het idee van pater Rooyakkers en pakte de uitdaging op en organiseerde in het weekend van 1,2 en 3 oktober 1977 een cabaretavond een fancy fair en een slotbal met het doel geld in te zamelen voor dit Eliashuis. Opnieuw kon hiervoor de aula van de RK basisschool het Koggeschip hiervoor gebruikt worden. De uiteindelijk opbrengst werd fl 10.000,-. Een bedrag waar pater Rooyakkers weer even meer vooruit kon.

Pater Rooyakkers anno 2005 88 jaar oud

Het Eliashuis werd uiteindelijk een professionele organisatie. In 2000 is de stichting Eliashuis gefuseerd met het JAC tot stichting Vrouwenopvang Amsterdam.

Fotoboek actie Eliashuis