logologo text

7

Ambassadeblad mei 1974

Verslag gesprekgroep: thema Doel van het leven

De zin van het leven gaat voor iedereen een andere richting uit. De richting hangt af van de opvoeding die je hebt genoten, maar die hangt in tweede instantie af van je karakter en van de instelling die je hebt.

Wil je een mooi huis of vind je het niet erg om sober te leven. Ben je hebzuchtig en kijk je altijd naar wat een ander heeft of wil je gewoon leven met de dingen die je hebt , gelukkig zijn.

Een wens van ieder mens is om steeds weer hoger op te komen en om steeds meer te krijgen. Je werkt altijd verder aan de opbouw van je leven. Je begint klein , je krijgt verkering, gaat trouwen, krijgt kinderen en je wordt oud. De richting die je in die periode bent opgegaan heb je meestal ( zeker in deze tijd) zelf kunnen kiezen.

Vroeger was dit niet zo door omstandigheden in de huiselijke kring. Je werd meestal gedwongen om te gaan werken of om voor een bepaald beroep te gaan leren. De zin van ons leven wisselt steeds bv door verandering van beroep of verandering van woonomgeving. Omschakelen is iets dat je in een korte periode wel kan doen en toch leven we er naar toe.

Het vooruitzicht dat je gaat veranderen is iets dat een zekere spanning en geheimzinnigheid met zich meebrengt. In de tijd dat vrouwen moeder worden stoppen ze meestal met werken en pakken deze draad weer pas op als de kinderen wat groter zijn. Vaak is het dan moeilijk om het volledig beroep weer op te pakken, omdat er in die periode weer zoveel is veranderd en verbeterd.

Dan heb je ook de categorie van gehandicapten, het zijn geestelijk of lichamelijk. Deze mensen verwachten ook wat van het leven, meestal zoeken zij het in knutselen. En de mensen die onder invloed zijn van verdovende middelen zoeken op deze manier ook weer een weg om het persoonlijke leven te veraangenamen. Dan is er ook nog een deel van het leven, die we zeker niet mogen vergeten nl de vrije tijd. Dat is een bijzonder belangrijk deel van ons leven. Zonder deze tijd zouden we op een bepaald moment hartstikke kapot gaan.